Wie zijn wij?

Buurtvereniging Luneven is een vereniging die het leefklimaat voor de mensen in deze buurt doet bevorderen door:
Het verzorgen van activiteiten en evenementen ten behoeve van haar leden.. Het zo nodig informeren van de bewoners omtrent werkzaamheden en activiteiten in de buurt. Contacten onderhouden met de wijkraad van Luneven omtrent buurtbelangen. Hoe doen wij dat ? We hebben een groep actieve mensen met daarin geïntegreerd het bestuur. Uit deze groep worden werkgroepen samengesteld. Deze bereiden de activiteit voor en voeren deze uit met behulp van extra mensen van binnen of buiten de groep actieve mensen.

Wilt u lid worden van onze buurtvereniging. De contributie voor lidmaatschap van de buurtvereniging bedraagt € 17,00 per jaar, per gezin. Dit is ongeacht de grootte of samenstelling hiervan. U kunt lid worden door het aanmeldformulier op de website in te vullen. Wilt u graag meer informatie ontvangen over de buurtvereniging of heeft u nog aanvullende vragen die op de website onbeantwoord blijven, neem dan contact met ons op.

                                    Activiteiten 2022:

Volgende Activiteit op het programma:

Bowlen

20 november 2022

Activiteiten op het programma:

Kerst knutsel

december 2022

Lid worden?
Aanmelformulier: